Problemy drobnych gospodarstw rolnych

Czasopismo

Wskazówki dla autorów i warunki publikacji

WSKAZÓWKI DLA AUTORÓW

Warunki publikacji

Wytyczne dotyczące etyki wydawniczej:

By wykluczyć przypadki niewłaściwego postępowania, kolegium redakcyjne posiada odpowiednie procedury postępowania dotyczące tzw. autorów-widmo, autorów gościnnych lub honorowych, plagiatów oraz auto-plagiatów.

"Autor-Widmo" ("Ghost-writing"): sytuacja, gdy ktoś wykonuje większą część pracy związaną z powstaniem publikacji bez ujawnienia jego tożsamości jako jednego z autorów lub bez wspomnienia jego udziału w części "Podziękowania", załączonej do pracy.
"Autorstwo gościnne" lub "Autorstwo honorowe": sytuacja, gdy jeden lub kilku autorów jest przypisanych do publikacji, podczas gdy faktyczny wkład ich pracy jest nieznaczny czy nieistotny.
"Plagiat": sytuacja użycia danych z czyjejś pracy bez ujawnienia źródła wykorzystanych informacji.
"Auto-plagiat": sytuacja użycia danych z własnej, wcześniej opublikowanej pracy bez ujawnienia źródła wykorzystanych informacji.

Informujemy, że utwory publikowane w czasopiśmie Problemy Drobnych Gospodarstw Rolnych (czyli artykuły) publikowane są w ramach Otwartego Dostępu (Open Access).
Kluczowe wytyczne na temat otwartego dostępu i otwartej nauki zawarte są w Deklaracji Budapesztańskiej.
Artykuły objęte są licencjąCreative Commons, a konkretnie licencją CC-BY. Jak podaje Creative Commons na swojej stronie internetowej: "licencja ta umożliwia kopiowanie, zmienianie, rozprowadzanie, przedstawianie i wykonywanie utworu jedynie pod warunkiem oznaczenia autorstwa".

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie 31-120 Kraków, Al. Mickiewicza 21, fax: 12 633 62 45, 2009-2013    Redaktor    Polityka cookies