Problemy drobnych gospodarstw rolnych

Czasopismo

"Problemy drobnych gospodarstw rolnych" - 2017 zeszyt nr 4

Spis treści

Irena Augustyńska
Zmiany opłacalności produkcji wieprzowiny w regionie Mazowsze i Podlasie w latach 2014–2016 (po wystąpieniu ASF)

Maria Bagorka
Kierunki rozwoju marketingowych strategii ekologizacji produkcji rolniczej

Justyna Barczyk
Korzyść czy strata? Płatności bezpośrednie po 2014 roku – studium przypadków

Andrzej Czyżewski, Bartłomiej Gronowski, Anna Matuszczak
Gminy wiejskie i rolnictwo w aglomeracji poznańskiej po 2004 r.

Lidia Gunerka, Lilianna Jabłońska, Tadeusz Filipiak
Koszty uprawy warzyw gruntowych w Polsce i wybranych krajach UE

Kamila Musiał
Potencjalne i rzeczywiste funkcje cennych przyrodniczo terenów w obrębie dużego miasta – przykład Dębnicko-Tynieckiego obszaru łąkowego

Adrian Sadłowski
Instrument wsparcia dedykowany małym gospodarstwom w ramach I filaru Wspólnej Polityki Rolnej

Bartosz Soliński, Józef Kała
Efektywność ekonomiczna funkcjonowania mikroinstalacji fotowoltaicznych wykorzystywanych przez prosumenta

Paulina Ucieklak-Jeż, Agnieszka Bem
Dostępność opieki zdrowotnej na obszarach wiejskich w Polsce

Streszczenia:
Barbara Stankiewicz. 2017. Idea wertykalnych farm miejskich w obiektach poprzemysłowych w Aglomeracji Górnośląskiej na tle uwarunkowań upraw rolnych w województwie. Studia Ekonomiczne, 320, 87–106.
Wawrzyniec Czubak, Bartłomiej Bajan, Przemysław Cieślak. 2017. Płatności bezpośrednie dla rolnictwa w Polsce w warunkach pozostawania poza strefą euro. Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie. Polityki Europejskie. Finanse i Marketing, 17(66), 46–53.

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie 31-120 Kraków, Al. Mickiewicza 21, fax: 12 633 62 45, 2009-2013    Redaktor    Polityka cookies