Problemy drobnych gospodarstw rolnych

Czasopismo

"Problemy drobnych gospodarstw rolnych" - 2017 zeszyt nr 3

Spis treści

Robert Jadach
Rozwój rynku nieruchomości i jego wpływ na rolnictwo terenów podmiejskich

Renata Marks-Bielska, Roman Kisiel, Wiesława Lizińska
Uwarunkowania polityki polskiego rządu odnośnie rynku ziemi rolniczej w kontekście zakończenia okresu przejściowego nabywania nieruchomości rolnych przez cudzoziemców

Bartosz Mickiewicz
Ochrona środowiska naturalnego analizowana przez ocenę dyrektyw Unii Europejskiej

Magdalena Piekutowska
Potencjał naturalnych preparatów pochodzenia roślinnego dla poprawy zdrowotności i żywotności materiału siewnego roślin rolniczych

Erika Quendler
Rolnictwo w Austrii: obszary wiejskie vs półmiejskie

Tomasz Wojewodzic, Paweł Zadrożny
Przestrzenne zróżnicowanie zainteresowania płatnościami rolnośrodowiskowymi wśród rolników województwa małopolskiego

Kamila Habiera, Arkadiusz Dyjakon
Samowystarczalność energetyczna gospodarstwa domowego z wykorzystaniem paneli PV

Wiesław Musiał
Problemy rolnictwa i drobnych gospodarstw w polskich Karpatach wczoraj i dziś – reminiscencja broszury dla włościan podhalańskich z 1913 r.

Streszczenia:
Włodzimierz Dzun. 2016. Gospodarstwa rolne o obszarze do 1 ha w procesie przemian systemowych i integracji z UE. Wieś i Rolnictwo, 1(174), 23–48.
Michał Figura. 2016. Udział dzierżawionych użytków rolnych w gospodarstwach w Polsce na tle gospodarstw w wybranych krajach Unii Europejskiej. Zagadnienia Doradztwa Rolniczego, 4(86), 50–59.

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie 31-120 Kraków, Al. Mickiewicza 21, fax: 12 633 62 45, 2009-2013    Redaktor    Polityka cookies