Problemy drobnych gospodarstw rolnych

Czasopismo

"Problemy drobnych gospodarstw rolnych" - 2017 zeszyt nr 1

Spis treści

Barbara Filipek-Mazur, Monika Tabak, Klaudia Sekuła
Analiza stanu gospodarki nawozami naturalnymi w drobnych gospodarstwach rolnych na przykładzie gminy Uście Gorlickie

Zofia Gródek-Szostak, Anna Szeląg-Sikora, Joanna Rorat
Znaczenie instytucjonalnego systemu wsparcia przedsiębiorczości i samozatrudnienia wśród kobiet na terenach wiejskich (na przykładzie Punktów Konsultacyjnych Krajowego Systemu Usług)

Irena Łącka
Sytuacja dochodowa wiejskich gospodarstw domowych w Polsce w latach 2007–2014 i jej skutki

Danuta Mierzwa, Małgorzata Krotowska
Wykorzystanie czynników produkcji przez rolnicze spółdzielnie produkcyjne zrzeszone i niezrzeszone w grupy producentów rolnych

Edyta Molik, Joanna Dobosz, Karolina Kordeczka, Marek Pęksa
Wypas kulturowy owiec na terenie Tatrzańskiego Parku Narodowego jako przykład gospodarowania zgodnego z zasadami ekorozwoju

Błażej Suproń
Przedsiębiorstwo transportowe jako forma aktywizacji kobiet na obszarach wiejskich

Monika Szafrańska
Wybrane aspekty zachowań finansowych kobiet z obszarów wiejskich na rynku kart płatniczych

Streszczenia:
Michał Dudek 2016. Efekt następcy w procesie sukcesji indywidualnych gospodarstw rolnych w Polsce. Journal of Agribusiness and Rural Development, 1, 39–45.
Michał Figura 2016. Udział dzierżawionych użytków rolnych w gospodarstwach w Polsce na tle gospodarstw w wybranych krajach Unii Europejskiej. Zagadnienia Doradztwa Rolniczego, 4, 50–59.

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie 31-120 Kraków, Al. Mickiewicza 21, fax: 12 633 62 45, 2009-2013    Redaktor    Polityka cookies