Problemy drobnych gospodarstw rolnych

Czasopismo

"Problemy drobnych gospodarstw rolnych" - 2016 zeszyt nr 4

Spis treści

Mieczysław Adamowicz, Adam Szepeluk
Regionalne wsparcie młodych rolników w Polsce z funduszy strukturalnych UE w latach 2004–2014

Andrzej Czyżewski, Anna Matuszczak
Wybrane obszary aktywności kobiet wiejskich w krajach UE-28

Anna Grabowska
Być kobietą, być kobietą – spojrzenie okiem psychologa na współczesne funkcjonowanie płci pięknej na wsi

Katarzyna Grotkiewicz, Agnieszka Peszek
Czynniki kształtujące wydajność pracy kobiet zatrudnionych w rolnictwie w krajach Unii Europejskiej

Еlena Kolesneva, Natalia Glushakova
DStatystyczna ocena rolnictwa w Republice Białoruskiej na obecnym etapie

Sławomir Roj-Rojewski, Przemysław Michał Grochowski
Zróżnicowanie funkcjonalne obszarów wiejskich w województwie podlaskim

Stanisław Urban
Wiejskie gospodarstwa domowe w porównaniu z innymi typami gospodarstw domowych

Recenzenci

Recenzja
Dariusz Żmija: Wpływ wspólnej polityki rolnej Unii Europejskiej na funkcjonowanie małych gospodarstw rolnych w Polsce. Warszawa: Difin, 2016, 193 s.
Prof. dr hab. Wiesław Musiał - Uniwersytet Rolniczy w Krakowie

Streszczenia:
Zofia Sawicka, Piotr Fogel 2016. Zmiany funkcjonalne a przekształcenia ziemi rolnej na cele pozarolnicze na obszarach rozdrobnionych agrarnie. Wieś i Rolnictwo, 1, 165–185.
Wojciech Sroka, Adam Wąs, Bernd Pölling 2016. Kierunki rozwoju gospodarstw rolnych w obrębie aglomeracji miejskich w krajach rozwiniętych – na przykładzie Zagłębia Ruhry (Niemcy) oraz metropolii górnośląskiej (Polska). Zagadnienia Ekonomiki Rolnej, 3, 67–92.

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie 31-120 Kraków, Al. Mickiewicza 21, fax: 12 633 62 45, 2009-2013    Redaktor    Polityka cookies