Problemy drobnych gospodarstw rolnych

Czasopismo

W celu popularyzacji i międzynarodowej wymiany wyników badań naukowych, Europejskie Centrum Badawcze Drobnych Gospodarstw Rolnych za zgodą JM Rektora Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie, powołało Zeszyty Naukowe Seria: Problemy drobnych gospodarstw rolnych – Problems of Small Agricultural Holdings. W serii tej są publikowane oryginalne wyniki badań naukowych związane z drobnymi gospodarstwami, z różnych ośrodków naukowych działających w całej Europie, w tym szczególnie na obszarze Unii Europejskiej. Do współpracy zaproszono wybitnych pracowników nauki i praktyki. Kolejne zeszyty stanowią forum dyskusyjne związane z rolą i funkcjonowaniem obszarów wiejskich o rozdrobnionej strukturze agrarnej.

Informujemy, że Zeszyty Naukowe Seria "Problemy Drobnych Gospodarstw Rolnych" otrzymały 7 pkt (lista B) za 2015 rok.

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie 31-120 Kraków, Al. Mickiewicza 21, fax: 12 633 62 45, 2009-2013    Redaktor    Polityka cookies